Často kladené otázky

1. Kdy hradím první splátku a splátky následující?

První splátka se hradí vždy při uzavření smlouvy a další splátky mají splatnost vždy k 1. dni následujícího měsíce. Pokud tedy uzavřete smlouvu ke 30. dni v měsíci, následující splátku musíte uhradit již následující den, respektive za dva dny. Splátkový kalendář dostanete při uzavření smlouvy

2. Kdo hradí pokuty za dopravní přestupky?

Za placení pokut je odpovědný/odpovědná vždy nájemce/nájemkyně vozu. ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services v případě výzvy postupuje informace o nájemci. V případě fyzické osoby nepodnikající či podnikatele, sdělujeme informace o řidiči příslušnému úřadu. V případě právnické osoby je pokuta přefakturována klientovi.

3. Co mám dělat, když mám pojistnou událost?

Vždy kontaktovat ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services.

4. Kdy si mám objednat nový vůz?

ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services vás bude 6 měsíců předem informovat o blížícím se konci smlouvy. Vhodný čas pro objednání nového vozu konzultujte vždy s autorizovaným prodejcem.

5. Kam mám jezdit na garanční servis nebo do pneuservisu?

Pravidelné prohlídky vozidla, vč. výměny motorového oleje, sezónní přezutí kompletních kol nebo jen pneumatik si objednejte ve Vašem autorizovaném servisu, tedy ideálně tam, kde jste kupovali svůj vůz. Případně můžete samozřejmě oslovit jakýkoliv autorizovaný servis Audi v ČR. Pouze tak totiž získáte max. kvalitu, další záruky a udržíte hodnotu Vašeho vozidla.

6. Co mám dělat, když potřebuji s autem do servisu?

Objednejte se sami přímo do autorizovaného servisu.

7. Mohu si vůz odkoupit po skončení pronájmu?

V případě otázek ohledně odkupu vozidla kontaktujte naše klientské centrum na telefonu +420 224 992 410.

8. Vracím s vozem také zimní pneumatiky?

Ano, v případě, že jsou součástí smlouvy.

9. Může s mým vozem jezdit rodinný příslušník? Mohu ho zapůjčit cizí osobě?

Rodinný příslušník vůz řídit může, v případě třetí osoby o možnost užívání zažádejte ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services. V tomto případě kontaktujte klientské centrum na telefonu + 420 224 992 410.

11. Mohu si pronajmout více než jeden vůz?

Ano, na své rodné číslo nebo IČ můžete uzavřít více smluv.

12. Mohu vrátit vůz před ukončením smlouvy?

Na podmínkách předčasného ukončení smlouvy se vždy předem domluvte se společností ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services.

13. Co se stane, pokud mi vůz bude odcizen?

Ihned tuto událost musíte nahlásit telefonem nebo e-mailem společnosti ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services na číslo +420 224 992 296. Do vyřešení celého případu je smlouva aktivní a platná. Ukončení smlouvy proběhne na základě potvrzení o odložení případu vydaného Policií ČR nebo jinými orgány, po kterém proběhne vyrovnání s pojišťovnou a dojde k finančnímu vyrovnání mezi společností a klientem/klientkou. Klient/ka hradí zvolenou spoluúčast z ceny automobilu a také případný rozdíl z finančního vyrovnání. Toto platí, pokud vůz nebyl nalezen a vám vrácen.

14. Kde je uložen nebo kdo má v držení velký technický průkaz?

Velký technický průkaz je uložen u společnosti ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services. V případě poškození, ztráty RZ či jiné situace, kdy je potřeba technický průkaz, zajistíme vše za vás. Stačí kontaktovat klientské centrum, které zajistí vyřízení vašeho požadavku.

15. Co mám dělat, když potřebuji opravit auto v zahraničí?

V zahraničí se provádějí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících pokračovaní v jízdě nebo závad, u kterých hrozí zvětšení rozsahu škody v případě, že nebudou okamžitě odstraněny. Ihned kontaktujte ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services, který, je-li to možné, zajistí bezhotovostní úhradu opravy prostřednictvím spřízněné zahraniční společnosti. V zemích, kde úhrada prostřednictvím takovéto společnosti není možná, musíte náklady uhradit sám/sama a zajistit, aby faktury za opravy byly vystaveny na ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services, který vám následně fakturu uhradí v české měně - přepočet kurzem ČNB devizy střed platný ke dni vystavení faktury.

16. Mohu si dodatečně namontovat na vůz třeba tažné zařízení?

Veškeré úpravy je potřeba nechat si schválit společností před jejich provedením. V případě kladného vyřízení vaší žádosti od nás obdržíte další informace, jak dále postupovat.

17. Jak mám postupovat při opravě vozu?

Opravy se provádějí v síti autorizovaných servisů značky Audi. Pokud se jedná o pojistnou událost, nahlaste ji prosím ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services. Pokud si nejste jist/a, zda je nutno poškození opravovat, postupujte podle norem poškození, které najdete v tomto Manuálu řidiče. Poškození nad rámec těchto norem je nutné opravit před vrácením vozidla. V opačném případě Vám bude toto poškození přefakturováno.

18. Co se bude dít v případě dopravní nehody? Mám nárok na náhradní vůz?

Vždy kontaktujte ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services, který Vám poskytne informace k nároku na náhradní vozidlo.

19. Kam vracím vůz po skončení leasingu?

O místě vrácení vozidla jste vždy s dostatečným předstihem informováni.