Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji společnosti Porsche Česká republika, s.r.o., IČO 256 54 012, se sídlem Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5 (dále jen "Porsche"), souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, případně dalších mnou uvedených osobních údajů) k marketingovým účelům, tedy k zasílání personalizovaných marketingových nabídek ohledně produktů a služeb značky Audi.

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany Porsche informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo:

  1. na přístup k osobním údajům;

  2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;

  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

  4. na omezení zpracování osobních údajů;

  5. na přenositelnost údajů;

  6. vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

  7. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na dpo(kwfat)porsche.co(kwfdot)cz, a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů ze strany Porsche jsou dostupné na http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje a také u pověřence Porsche pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese dpo(kwfat)porsche.co(kwfdot)cz

Zavřít
Prověřen terénem
i generacemi
Legendární pohon
quattro
Audi E-shop
Zcela nový e-shop
včetně originálního příslušenství
Nejvyšší forma
komfortu.
Nové Audi A8
Avant budoucnosti
Audi A6 Avant e-tron
concept
Vozy s čistým
rodokmenem.
Zvýhodněné
zánovní vozy Audi
s jasnou minulostí.
Rády se předvádí,
ale usadily by se.
Předváděcí vozy Audi
za zvýhodněné ceny.