Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji společnosti Porsche Česká republika, s.r.o., IČO 256 54 012, se sídlem Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5 (dále jen "Porsche"), souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, případně dalších mnou uvedených osobních údajů) k marketingovým účelům, tedy k zasílání personalizovaných marketingových nabídek ohledně produktů a služeb značky Audi.

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany Porsche informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo:

  1. na přístup k osobním údajům;

  2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;

  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

  4. na omezení zpracování osobních údajů;

  5. na přenositelnost údajů;

  6. vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

  7. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na dpo(kwfat)porsche.co(kwfdot)cz, a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů ze strany Porsche jsou dostupné na http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje a také u pověřence Porsche pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese dpo(kwfat)porsche.co(kwfdot)cz

Zavřít
Pro co nejlepší webový zážitek
Tyto webové stránky používají cookies tak, aby umožnili co nejpříjemnější uživatelský přístup. Pokračováním v používání těchto našich webových stránek souhlasíte s používáním našich cookies (nezbytných základních cookies). Cookies podléhající povinnému schválení (analytické soubory cookie, funkční soubory cookie, soubory cookie pro osobní obsah) budou nastaveny až po jejich aktivaci. Pokud souhlasíte s používáním cookies, naši partneři (poskytovatelé cookies a IT služeb) zpracují Vaše identifikační údaje. Za tyto webové stránky a soubory cookie odpovídá společnost Porsche Česká republika s.r.o. Další informace o použitých cookies a jejich deaktivaci naleznete v
Povolit všechny cookies
Ráda se předvádím, ale usadila bych se.
Předváděcí vozy Audi
za zvýhodněné ceny.
0 % navýšení, 100 % zážitků.
Atraktivní leasing na modely
A1, Q2 a Q3 s odběrem ihned.
Buďte připraveni
vyrazit vpřed.
Zvýhodněné modely Audi
dostupné ihned ke koupi
nebo na operativní leasing.
Nový rozměr kompaktnosti.
Nové Audi A3 Limuzína.
Nové Audi až domů.
Vyberte si ze široké akční
nabídky a my vám vůz
zdarma přivezeme.
Kdy jindy než teď.
Pořiďte si nyní Audi na operativní leasing.
Zkuste mu říct NE.
Nové Audi RS 5 Coupé.
Nasedněte, než
zařadí zpátečku.
Limitovaná nabídka
pro nejrychlejší.