Audi novinky

Audi podporuje nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

16.10.2020

Značka Audi navázala partnerství s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Audi podpoří průkopnické a vizionářské projekty, jimiž je nadace VIZE 97 proslulá v České republice i zahraničí. Nadace se pod vedením Dagmar Havlové věnuje především kultuře, podpoře sociálně slabších vrstev, vzdělávání a zdravotnictví. Významnou součástí nadačních aktivit je také péče o odkaz Václava Havla, prvního prezidenta České republiky.

"Korporátní společenská odpovědnost patří mezi důležité pilíře působení značky Audi v České republice," říká Marcel Archleb, vedoucí divize Audi Porsche Česká republika. "Proto je pro nás velkou ctí, že můžeme podporovat mimořádně úspěšnou nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která se stejně jako značka Audi zaměřuje na průkopnická a vizionářská řešení. Věřím, že toto spojení přinese spoustu úspěšných a především společensky prospěšných projektů"

Partnerství značky Audi a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je založeno na řadě společných hodnot. Stejně jako Audi se i nadace VIZE 97 může pochlubit řadou vizionářských a průkopnických projektů, které bývají na okraji zájmu české společnosti. Mezi mimořádné úspěchy nadace, v jejímž čele stojí Dagmar Havlová, patří například zavedení snadno dostupné prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku do českého zdravotnictví. Toto neúnavné úsilí nese již své ovoce v podobě postupného snižování výskytu této zákeřné nemoci v české populaci.

"Mám velkou radost, že mohu značku Audi přivítat mezi našimi hlavními partnery," říká Dagmar Havlová, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadace VIZE 97. "Mnoho našich projektů je vytrvalostním během, který přináší výsledky až v delším časovém období. Pro jejich úspěšnou realizaci je proto podpora tak silných partnerů, jakým je Audi, naprosto zásadní. Těším se na dlouhodobou a oboustranně přínosnou spolupráci!"

Současné nadační aktivity zahrnují mimo jiné také provozování duchovně kulturního centra Pražská křižovatka. V něm se každoročně koná Mikulášský charitativní bazar. V prostorech centra se rovněž předává mezinárodní Cena VIZE 97 význačným myslitelům, kteří svým životním dílem překračují tradiční rámec vědeckého poznání, přispívají k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývají základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. V režii nadace VIZE 97 probíhá aktuálně také vyhodnocování letošního kola žádostí o podporu talentovaných studentů hudby v tíživé sociální situaci.