Elektromobilita v zimě: Inteligentní funkce optimalizují dojezd a nabíjecí výkony

22.12.2021

Na rychlost vybíjení vysokonapěťové sady akumulátorů má vliv řada faktorů, například vyhřívání sedadel místo topení, optimální tlak v pneumatikách, parkování v garáži nebo hospodárný režim. Co mohou zákazníci značky Audi kromě běžných tipů ještě podniknout, pokud v zimě chtějí zachovat u svého modelu e-tron výkonnost vysokonapěťové sady akumulátorů a dosáhnout optimálního dojezdu?

1. Časovač odjezdu a vyhřátí interiéru na požadovanou teplotu před odjezdem

Funkce temperování interiéru před odjezdem zajistí klimatizaci vnitřního prostoru na požadovanou teplotu podobně jako nezávislé topení. Tato funkce přináší nejen vyšší úroveň komfortu, ale také delší dojezd. Při vyhřívání interiéru prostřednictvím časovače odjezdu během nabíjení vozidla se totiž energie, která je v zimě zapotřebí k zahřátí sady akumulátorů na provozní teplotu, odebírá z externího zdroje - například z domácí nástěnné nabíječky nebo veřejného nabíjecího stojanu. V důsledku toho postačí za jízdy nižší výkon topení, což také prodlužuje dojezd. To je významné především při energeticky náročném cestování na krátké vzdálenosti, při němž nebývá dostatek času pro zahřátí sady akumulátorů na optimální provozní teplotu.

 

2. Plánovač tras e-tron

Plánovač tras Audi e-tron rozšiřuje navigační funkce systému Audi MMI (Multi Media Interface) ve výhradně elektricky poháněných modelech o cca 30 detailních informací. Plánovač tras Audi e-tron tak pomáhá optimalizovat elektromobilitu především při překonávání středních a delších vzdáleností. Plánovač tras vypočte nejrychlejší trasu, využije data o dopravě a trase, zohlední řidičské zvyklosti osoby za volantem, propočítá dobu trvání zastávky za účelem nabíjení a započte ji do celkové doby jízdy. Uživatelé také obdrží o příslušných nabíjecích stanicích zásadní informace, jakými jsou nabíjecí výkon nebo typ konektoru nabíjecí přípojky. Systém rovněž ukáže, zda jsou nabíjecí stojany volné nebo obsazené. Plánovač tras Audi e-tron upřednostňuje výkonné nabíjecí stanice HPC (High Power Charging = ultra rychlé nabíjení) a u modelů e-tron GT aktivuje za jízdy funkci uvedení sady akumulátorů na optimální provozní teplotu.

Příslušný model s aktivním plánovačem tras e-tron si vždy vyhledá nejhospodárnější cestu do cíle. Kalkulátor dojezdu pro modely Audi e-tron* a Audi e-tron Sportback* na webových stránkách audi.de navíc ukazuje rozdíly v dojezdu - v závislosti na venkovní teplotě, jízdním režimu, velikosti kol a používání topení a klimatizace.
 

3. Nabíjení při nízkých teplotách

Systém inteligentního řízení sady akumulátorů BMS (Battery Management System) komunikuje s nabíjecím stojanem nebo nástěnnou nabíječkou, aby mohl nabíjecí proud optimalizovat pro maximálně šetrné nabíjení střídavým proudem. Nabíjení se řídí automaticky a systém nabíjecí proces ukončí, jakmile je sada akumulátorů zcela nabitá nebo dosáhne stanoveného stavu nabití, například 80 procent. BMS monitoruje v průběhu nabíjecího procesu napětí jednotlivých akumulátorových článků a v případě potřeby je vyrovnává. Inteligentní řízení kromě toho zapne vyhřívání sady akumulátorů. Klesne-li teplota akumulátorové baterie pod určitou hranici, sníží BMS automaticky nabíjecí výkon, aby se zabránilo předčasnému stárnutí sady akumulátorů. Pomalé nabíjení má celkově pozitivní vliv na životnost sady akumulátorů. Kromě toho se za nízkých venkovních teplot doporučuje nabíjet vozidlo co nejdříve po ukončení jízdy. Sada akumulátorů je v tomto případě ještě zahřátá, a její nabíjení je šetrnější a rychlejší.
 

4. Předpokládaný dojezd na panelu sdružených přístrojů

Prognóza dojezdu je sestavována na základě stavu nabití vysokonapěťové sady akumulátorů a předpokládané spotřeby elektrické energie. Dojezd je závislý na mnoha faktorech. Největší vliv má spotřeba elektrické energie systémem pohonu. S velkým odstupem pak následují komfortní elektrické spotřebiče a klimatizace. Audi rozlišuje u prognózy dojezdu dva scénáře: trasu s aktivní navigací a vypnutou navigací. Při aktivní navigaci se očekávaná spotřeba elektrické energie vypočítává z profilu trati (omezení rychlosti, volná jízda, výškové rozdíly), aktuálních dat o dopravě, jako je například dopravní zácpa, a průměrné spotřeby elektrické energie za posledních 100 kilometrů. Systém kromě toho pro celou plánovanou jízdu odhadne očekávanou spotřebu elektrické energie komfortními funkcemi a klimatizací. Ukazatel dojezdu umožňuje uživatelům sledovat přímý vliv zapnutí a vypnutí komfortních elektrických spotřebičů na předpokládaný dojezd.
 

5. Péče o vysokonapěťovou sadu akumulátorů

Řidiči, kteří jezdí často na krátké vzdálenosti, by měli nabíjet sadu akumulátorů maximálně na 80 procent, aby její kapacitu ušetřili pro delší dojezdy a prodloužili její životnost. Na druhé straně také platí, že je nutné předcházet dlouhodobému hlubokému vybití, při němž stav nabití klesne pod 20 procent. Při častých jízdách na dlouhé vzdálenosti lze nabíjet na 100 procent, ale hned po nabití by se měl řidič vydat na cestu. Při stání delším než dvanáct hodin je v zimě ideální udržovat stav nabití v rozsahu mezi 40 a 80 procenty.
 

6. Geograficky vázané nabíjecí profily

Tato automatizovaná funkce umožňuje řidičům modelu Audi e-tron* aktivovat na určitých místech předem nakonfigurované nabíjecí profily. Po nastavení geograficky vázaného nabíjecího profilu v MMI a jeho uložení pomocí souřadnic GPS lze nakonfigurovat parametry nabíjení a stanovit časový úsek pro nabíjecí proces. Tyto nabíjecí profily si mohou uživatelé uložit pro větší počet adres.
 

7. Prediktivní temperování před nabíjením

Vysokonapěťová sada akumulátorů musí mít určitou teplotu, aby bylo možné využívat vysoké nabíjecí výkony HPC, v případě modelu Audi e-tron GT* až 270 kW. Této teploty je dosaženo i díky optimalizovanému temperování akumulátorové baterie za jízdy. Po zadání nabíjecího stojanu HPC jako cíle do plánovače tras e-tron vypočte algoritmus pravděpodobnou dobu příjezdu a odvodí z toho potřebný topný nebo chladicí výkon, aby bylo možné u nabíjecího stojanu okamžitě využívat vysoký nabíjecí výkon, který zkrátí prostoj. Pokud si to uživatel přeje, může pak být příslušně temperován také interiér.
 

8. Minimalizace jízdních odporů a komfortních spotřebičů

V zimě lze snížit valivý odpor koly s menším průměrem, užšími pneumatikami a správným tlakem. Střešní boxy naproti tomu zvyšují aerodynamický odpor vzduchu. Uvnitř vozu ušetří energii vyhřívání volantu a sedadel, protože tyto zdroje tepla se nacházejí v blízkosti těla a spotřebují méně elektrické energie. Zkrácení dojezdu minimalizuje také zapnutí režimu vnitřní recirkulace vzduchu.