Čtyři kruhy – Wanderer

Společnost Wanderer a.s. měla ve svých začátcích velmi rozmanitý výrobní program: jízdní kola (od roku 1885), motocykly (od roku 1902), kancelářské stroje (od roku 1904), obráběcí stroje (od roku 1898) a automobily (od roku 1913).

Při zakládání společnosti Auto Union a.s. v roce 1932 získala mateřská společnost Zschopauer Motor Werke a.s. automobilky Audi a.s. a Horch a.s. přímo prostřednictvím akciového kapitálu, zatímco čtvrtý "kruh", tedy automobilku Wanderer, získala na základě kupních a leasingových smluv. Vzhledem k tomu zůstala divize jízdní kol, motocyklů a kancelářských a obráběcích strojů Wanderer samostatnou a nezávislou společností.

V rámci koncernu Auto Union a.s. cílila značka Wanderer na střední segment trhu (ceny vozů se pohybovaly v rozpětí 3 875 - 8 250 říšských marek). V této části trhu byla konkurence opravdu silná. Mezi hlavní soupeře patřily značky Opel, Daimler-Benz a BMW.

Pokud jde o objem prodeje a obrat, automobilka Wanderer zaujala ve společnosti Auto Union druhé místo, hned za značkou DKW. V roce 1937 tvořilo 54 765 automobilů vyrobených pod záštitou společnosti Auto Union celkem 25,3 procent všech vozů registrovaných v Německu (216 538). 19,5% z celkového počtu registrací tvořily vozy značky DKW (42 143), zatímco automobily Wanderer získaly podíl ve výši 4,7% (10 177). Značky Audi a Horch měly po jednom procentu.

V rámci koncernu Auto Union představovaly osobní vozy Wanderer poctivou střední třídu. Přesto se však v roce 1936 objevily sportovní modely Wanderer W 51 a Wanderer W 25 K s kompresorem přeplňovaným motorem, které se vůbec poprvé mohly pochlubit moderním designem Auto Union, který se v následujících letech začal aplikovat i na další modely Auto Union. Smyslem tohoto kroku bylo systematicky změnit pozici značky Wanderer a dát jí sportovnější a progresivnější tvář.

V roce 1939 byl však tento vývoj přerušen druhou světovou válkou. Poslední automobil Wanderer sjel z montážní linky v roce 1942 a po válce již nikdo neměl snahu tradici značky Wanderer oživit.

Zavřít