Proces návrhu a realizace

1. Zahájení: Na první poradě stanoví vývojové a designérské oddělení základní technické parametry kol, která se mají navrhnout. K nim mimo jiné patří požadovaná velikost
kola a jeho úprava podle polohy brzdy. Již v této rané fázi je kladen důraz na kompatibilitu kol
z nabídky Audi originálního příslušenství®, příkladem může být lícování při zástavbě do vozidla.

2. Designové studie: Designér vypracuje první návrhy podtrhující výraz a charakteristické linie konkrétního vozidla.

3. Zpracování v CAD: Vybrané designové skici se pomocí počítačového konstruování převedou do trojrozměrných modelů. Tak lze již v tomto stadiu posoudit obtížnost výroby daného kola, například pomocí simulace lití.

4. Další vývoj designu: Designéři upřesňují design kola a jeho působení v kombinaci
s vozidlem. V tomto kroku se mimo jiné používá takzvaný powerwall. Počítač při tom vymodeluje virtuální obraz příslušného vozidla včetně kol a na zařízení powerwall ho zobrazí v originální velikosti. Při tom je možné toto virtuální vozidlo nejen otáčet a převracet, kolo lze také pozorovat z různých úhlů. Možné jsou dokonce i simulace různých světelných podmínek.

5. Model: Z plastu Ureol vznikne první fyzický model kola, jehož rozměry již odpovídají skutečnému kolu.

6. Rozhodnutí: Grémium odborníků rozhodne o definitivním schválení k vývoji. Hlavní je posouzení technické kompatibility kola s vozidlem a jeho integrace do designu konkrétního vozu. Po dokončení procesu navrhování následuje přímý přechod do fáze konstrukce, tj. technického přizpůsobení
kola vozidlu. Rozhoduje se o posledních detailech, například o potřebném zesílení kola nebo o možnostech, jak snížit jeho hmotnost.

Obvodové a stranové házení
Aby kolo neházelo radiálně ani axiálně, musí dosedací plocha pneumatiky na ráfek co nejpřesněji sledovat kruhovou dráhu.

Vyvážení
Jestliže není těžiště kompletního kola v jeho středu, dochází k nevyváženosti. Důsledkem jsou vibrace, zvýšené opotřebení a kmitání kola. Proto se již ve fázi konstrukce kol pro Audi originální příslušenství® dbá na odpovídající rozložení hmotnosti.

Zavřít