Acquire brožura-2 > Brožura > Originální kola Audi > Audi Pneuservis > Servis a příslušenství | Audi Česká republika

Zkoušky kvality

Zkouška ohybem za rotace

Při jízdě v zatáčkách působí na kolo vozidla velké síly. Tyto boční síly simuluje zákonem předepsaná zkouška ohybem za rotace. Disk se upne do zkušební stolice určené speciálně pro tuto zkoušku. Při testu jsou paprsky kola namáhány za rotace, aby se simulovala zatížení,kterým je kolo vystavováno v zatáčkách.

Zkouška odvalování

Zákonem předepsaná zkouška odvalování simuluje síly, které působí na kolo během jízdy
v přímém směru. Na zkušební stolici se s kolem simuluje přímá jízda se zvýšeným zatížením, což zvyšuje efektivitu zkoušky.

Zkouška mimořádných a ojedinělých událostí

Zkouška takzvaných mimořádných a ojedinělých událostí zahrnuje celkem tři testovací metody. Kromě nárazového testu společnost AUDI AG provádí i test radiálního nárazu a prahový test. Tyto zkoušky simulují síly, jaké vznikají například při bočním nárazu na obrubník, při přejetí malé překážky nebo při projíždění výtluků.

Test radiálního nárazu

Při testování radiálního nárazu, který byl vyvinut přímo u Audi, se zatěžuje především dosedací plocha disku kola. Na kompletní kolo v mírně zešikmené poloze se nechává dopadat klínovité nárazové těleso. Nejprve z malé, později z větší výšky. Přesná výška dopadu nárazového tělesa se při tom stanoví podle hmotnosti konkrétního vozidla.

Prahový test

Při přejíždění příčných prahů odborníci při tomto speciálním testu společnosti AUDI AG testují událost nesprávného používání kola, např. při přejíždění obrubníků nebo výtluků. Důležitým faktorem pro zvýšení odolnosti kola je vytvrzování za tepla. Při něm se disky během několikastupňového procesu vystavují vysokým teplotám a tím se zlepšují jejich vlastnosti. Kolo poškozené přejížděním prahu se potom při opakované zkoušce odvalování na zkušební stolici znovu podrobí testu odolnosti, tak se zjistí, zda jde s kolem nadále jezdit.

Zkouška materiálových vlastností

Materiálové vlastnosti se prověřují dvakrát. Poprvé během procesu vývoje, podruhé při zajišťování jakosti. Test zahrnuje tři složky: zjištění absorbce energie na okraji disku je vlastní iniciativou značky Audi, tahovou zkoušku a mikrovýbrus předepisuje zákon

Zjištění absorbce energie na okraji disku

Razidlo ve tvaru polokoule zatěžuje vnější a vnitřní okraj disku a prostor mezi paprsky tak dlouho, dokud nevznikne první prasklina.

Tahová zkouška

Zákonem předepsaná tahová zkouška se provádí na jednotlivých komponentech disku. Testuje se odolnost paprsků, dosedací plochy i vnějšího a vnitřního okraje disku.

Mikrovýbrus

Odborníci zkoumají mikrovýbrus pod mikroskopem v 160násobném zvětšení. Zkoumá se skladba vrstev laku a struktura materiálu. Ve zvětšení odborníci hledají nežádoucí staženiny (dutiny) v materiálu. Čím méně staženin se najde, tím kvalitnější byl proces lití a tím vyšší bude kvalita a životnost kola.

Test KK (kontinuální kondenzace)

Horko a maximální vlhkost vzduchu: to je velká zátěž pro lakování kol a současně základní parametry pro test KK podle DIN EN ISO 6270-2.

Test odolnosti vůči světlu a povětrnostním vlivům

Aby se prověřilo, jak odolný je lak vůči světlu a povětrnostním vlivům, procházejí kola z Audi originálního příslušenství® různými testy. K nim patří ozařování silným UV zářením a uložení v teplých a suchých podmínkách, jakož i teplých a vlhkých podmínkách. Kromě toho se zkouší odolnost laku vůči pohonným hmotám, dehtu, odstraňovači asfaltových skvrn, prostředkům na konzervaci a odkonzervování.

Zavřít