Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik

1.        Konec užívání pneumatiky konečným uživatelem

2.        Sběr odpadních pneumatik z míst zpětného odběru

3.        Odevzdání odpadní pneumatiky v místě zpětného odběru

4.        Zpracování odpadních pneumatik (drcení, výroba granulátu)

5.        Využití jako alternativní palivo (energetické využití) - cementárny a příp. různé energetické zdroje

6.        Protektorování, výroba nového výrobku z granulátu (hřiště, protihlukové stěny, tlumící desky, víka kanálů apod.) www.rpgrecycling.cz

 

Způsob zajištění zpětného odběru olověných autobaterií - individuální systém

1.        Konec užívání výrobku konečným uživatelem. Info na internetových stránkách výrobců autobaterií

2.        Sběr použitých odpadních autobaterií z míst zpětného odběru Odevzdání odpadní autobaterie v místě zpětného odběru (pokud není přímo součástí vozidla s ukončenou životností)

3.        Zpracování olověných odpadních autobaterií v hutích (v ČR společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.), www.kovopb.cz

Využití získaných surovin (zejména olova) ve výrobě nových výrobků, vč. nových autobaterií

 

Více informací (odkaz na brožuru)

Zavřít