Další výrobky s ukončenou životností 

Mezi výrobky, o které se Vám včetně starého a vysloužilého vozidla na konci jejich živostnosti pomůžeme postarat, patří elektronika a přenosné baterie a akumulátory. Autorizovaní prodejní a servisní partneři od Vás součásti vozidel na konci životnosti přímo odeberou v rámci zpětného odběru, nebo poradí, kam je bezplatně odevzdat. Pro naši společnost je velmi důležité, jakým způsobem je dále nakládáno s díly vyjmutými při opravách, se zpětně odebranými výrobky a autovraky. Upřednostňujeme tedy při výběru partnerů, kteří zajistí maximální možné využití všech materiálů (odpadů, druhotných surovin). Na skládky tak putuje pouze minimální množství dále nevyužitelných odpadů.

Kromě autorizované prodejní a servisní sítě Volkswagen/Audi/SEAT můžete využít také sběrná místa našich smluvních partnerů.
Elektrozařízení, Malé baterie a aku

Zavřít