Dobré důvody pro WLTP

Skutečná spotřeba paliva vozidla se může od údajů udávaných výrobcem lišit. Vypovídací hodnota výsledků naměřených na základě nového evropského jízdního cyklu (NEDC) je proto stále kritizována. Problém spočívá v tom, že reálná spotřeba výrazně závisí na individuálním jízdním stylu a na vybavení vozidla. Například na tom, zda vozidlo jezdí převážně v městském provozu, mimo město nebo na dálnici. Aby se tyto rozdíly zohlednily, nahrazuje teoretické podmínky cyklu NEDC zavedením WLTP dynamičtější jízdní profil, který se opírá o statistické poznatky a vyhodnocení průměrných uživatelských profilů. Celkově se zohledňuje vyšší míra akcelerace, vyšší průměrná rychlost a vyšší maximální rychlost. A místo simulace kombinace městského a mimoměstského provozu se nyní vozidlo testuje ve čtyřech fázích při různých rychlostech.

 

Zavřít