Audi Logo

Audi charging hub

Výhradně pro řidiče Audi

Jako řidič Audi můžete využívat výhody nabíjecího centra Audi. Nabíjecí centra Audi najdete v aplikaci myAudi pomocí vyhledávání bodů zájmu a můžete si na nich předem rezervovat volné místo. Vy a vaše Audi tak získáte pohodlnou možnost nabíjení.

 

Na prvním dojmu záleží

Rychlonabíjecí stanice HPC se skládá z jednotlivých boxů, které tvoří nabíjecí uzel Audi. Na čtyřech nabíjecích stanicích můžete nabíjet svůj elektromobil výkonem až 320 kW.

 

Struktura

Podívejte se sami, z čeho se nabíjecí stanice* skládá.

*Obrázek symbolu

 

Napájecí boxy využívající dříve použité bateriové úložné systémy

Krychle kontejnerů se skládají z použitých lithium-iontových baterií z demontovaných testovacích vozidel Audi a slouží jako vyrovnávací paměť pro stejnosměrný proud. Díky tomuto systému skladování elektřiny jsou kapacity místní sítě méně vytížené a není potřeba složitá infrastruktura s vysokonapěťovými přívody a drahými transformátory. Pro systém bateriového úložiště o kapacitě 1,05 MWh a jeho čtyři nabíjecí stanice, z nichž každá má výkon až 320 kW, postačuje kapacita připojení k síti 176 kW. Připojení k síti využívá 100% ekologickou elektřinu. Fotovoltaické moduly na střeše navíc dodávají elektřinu vyrobenou vlastními silami. Nabíjecí centrum Audi je tedy založeno na udržitelném konceptu baterií, který díky vysokému nabíjecímu výkonu zajišťuje krátké prostoje.

Ocenění

Nabíjecí centrum Audi v Norimberku již získalo dvě ocenění.