Audi Logo

Audi elektromobilita. Otázky a odpovědi.

Otázky týkající se nabíjení

Jen v Rakousku je v současnosti téměř 15 000 veřejných dobíjecích stanic. Pomocí navigačního systému nebo aplikace MyAudi lze vyhledat nabíjecí stanice v okolí nebo naplánovat trasu se zastávkami pro nabíjení. Pomocí nové služby nabíjení, Audi charging a příslušné nabíjecí karty Audi lze snadno a rychle aktivovat integrované nabíjecí stanice. Služba Audi charging nabízí přístup k více než 500 000 nabíjecích stanic ve více než 27 evropských zemích. Neustále se rozrůstající síť nabíjecích stanic s vysokým výkonem lze nalézt na všech relevantních dálničních křižovatkách, takže další dálkovou etapu lze absolvovat bez námahy během 30 minut.

Informace o nabíjecích stanicích v aplikaci myAudi a v navigačním systému vozidla jsou denně aktualizovány. Informace o dostupnosti dobíjecích stanic jsou rovněž průběžně aktualizovány, ale s mírným zpožděním několika minut. Pokud se vozidlo nachází například v podzemním parkovišti, mohou být údaje aktualizovány až poté, co vozidlo naváže online spojení (krátce po opuštění podzemního parkoviště).

Kromě zde uvedených bodů naleznete všechny důležité informace a pokyny v knize jízd v nabídce "Vysokonapěťová baterie - Nabíjení - Zahájení nabíjení".

 • Vozidlo musí být odemčené
 • V případě potřeby použijte dodaný kabel z vozidla
 • Připojte zástrčku a podržte ji až do konce procesu blokování (LED dioda bíle pulzuje).
 • Na veřejných nabíjecích stanicích: Zaplaťte za nabíjení (přiložte kartu RFID ke čtečce nabíjecí stanice nebo spusťte nabíjení pomocí aplikace) a postupujte podle pokynů na nabíjecí stanici.
 • Poznámka: Používejte pouze nabíjecí karty (např. od Audi charging), které jsou autorizované nebo akceptované příslušným poskytovatelem. V případě potřeby použijte jiného poskytovatele nebo kreditní kartu
 • Sledujte kontrolku nabíjení (zelená kontrolka = vozidlo se nabíjí). Legendu najdete jako nálepku vedle nabíjecí zásuvky.
 • Energie nabíjení a odhadovaná doba nabíjení se zobrazí na displeji sdružených přístrojů, jakmile se otevřou dveře.
 • Ukončení nabíjení ve vozidle stisknutím tlačítka na nabíjecí zásuvce (u Audi Q8 e-tron, Audi e-tron GT).

Laden beenden:

 • Odemkněte vozidlo.
 • V případě potřeby potvrďte proces nabíjení v nabíjecí stanici opětovným zastavením karty RFID - postupujte podle pokynů na nabíjecí stanici.
 • Odpojte nabíjecí zástrčku (možnost odblokování je indikována svítící kontrolkou LED nad zásuvkou).
 • V případě potřeby uložte kabel zpět do vozidla.

Nabíjecí kapacita závisí na příslušném modelu Audi e-tron a jeho výbavě. U modelů Audi Q8 e-tron a Audi e-tron GT je díky volitelné druhé palubní nabíječce (OBC) možné nabíjet výkonem až 22 kW. Audi Q4 e-tron nabíjí maximálním výkonem 11 kW.

Zástrčky pro nabíjení střídavým proudem jsou zástrčky typu 2, které jsou nejpoužívanějším typem zástrček v Evropě a byly definovány jako standard. Pro rychlé nabíjení se používá tzv. zástrčka CCS, což je zástrčka typu 2 rozšířená o dva napájecí kontakty.

Nabíjení v domácnosti lze realizovat pomocí některého z nabíjecích systémů Audi a běžné vysokonapěťové nebo domácí zásuvky. Nabíjecí systém e-tron connect a nabíjecí systém e-tron compact mají odpovídající adaptér a lze je přizpůsobit místní infrastruktuře nebo připojené zátěži. Další informace naleznete zde.

Audi e-tron lze nabíjet i z běžné domácí zásuvky. Další informace k tématu "e-tron v každodenním životě" naleznete na adrese zde.

Doba nabíjení závisí na dostupném výkonu a kapacitě baterie nebo zbývající energii v baterii. Při výkonu 11 kW, který odpovídá vysokonapěťové zásuvce 16 A, se modely Audi e-tron plně nabije přes noc. Plné nabití trvá přibližně 8-8,5 hodiny. Pomocí nabíječky s vysokým výkonem lze například Audi Q8 e-tron nabíjet výkonem až 170 kW. S dobou nabíjení 31 minut lze dosáhnout 80 % dojezdu, a tím i schopnosti jízdy na dlouhé vzdálenosti. Další informace o době nabíjení naleznete zde.

Nabíjení za deště nebo mokra je zcela bezpečné. Baterie, zástrčky a nabíjecí stanice podléhají přísným normám a předpisům a proud teče pouze tehdy, když je stanice v dokonalém kontaktu s vozidlem.

Pomocí nabíjení Audi je možné aktivovat přibližně 500 000 nabíjecích stanic ve 27 evropských zemích. Instalace standardizované zástrčky typu 2 znamená, že lze využít většinu nabíjecích stanic v zahraničí. K přehledu stanic.

Otázky k vozidlu

Vozidlo může získávat energii rekuperací. Elektrický pohon funguje jako generátor a přeměňuje velkou část kinetické energie na energii elektrickou, která se ukládá do vysokonapěťového akumulátoru. Podobně jako při brzdění motorem u vozidla se spalovacím motorem se vozidlo během rekuperace zpomaluje. K tomu dochází automaticky po sešlápnutí brzdového pedálu v jízdním režimu D nebo po sundání nohy z plynového pedálu. Po sešlápnutí brzdového pedálu se rekuperace použije ke zpomalení vozidla. Brzda se aktivuje dodatečně pouze v případě potřeby. To znamená, že při umírněném stylu jízdy je možné brzdit výhradně rekuperací až do doby krátce před zastavením a brzděním téměř neztratit energii ani dojezd.

K dispozici je možnost automatické a ruční rekuperace:

Při automatickém použití elektrický posilovač brzd automaticky rozděluje potřebnou brzdnou sílu mezi elektronické a kotoučové brzdy. Zpravidla se všechny brzdné operace do zpomalení 3 m/s provádějí pouze pomocí rekuperace. 2. Funkce automatické proměnné rekuperace snižuje rychlost rekuperací v závislosti na dopravní situaci, např. když brzdí vozidlo jedoucí vpředu. Je také závislá na uložených údajích o trase, např. při rozpoznání zatáček nebo značek města. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout v MMI. 3 Alternativně je možné ovládat brzdný účinek rekuperace ručně. K dispozici jsou až tři stupně rekuperace, které lze nastavit pomocí pádel řazení na volantu. Platí následující: zatažením za levé pádlo řazení se zvýší brzdný účinek rekuperace. Zatažením za pádlo řazení vpravo se brzdný účinek rekuperace sníží.

Přídavná klimatizace podle potřeby ochlazuje nebo vyhřívá interiér před zahájením jízdy, čímž zajišťuje velmi vysokou úroveň klimatického komfortu ihned po nástupu do vozidla. Programování nebo aktivace se provádí prostřednictvím menu vozidla v MMI nebo pohodlně prostřednictvím aplikace myAudi - bez ohledu na to, zda je vozidlo v té době nabíjeno, či nikoli. Můžete si vybrat mezi okamžitým spuštěním a funkcí časovače. Při odemykání vozidla klíčem s dálkovým ovládáním můžete také spustit krátký program klimatizace. S nabíjecí volbou "Komfortní parkovací chlazení" můžete před zahájením jízdy také zvolit požadovanou teplotu a aktivovat vyhřívání a ventilaci sedadel, vyhřívání volantu a vyhřívání povrchu skel.

Ukazatel dojezdu se vypočítává z úrovně nabití baterie, aktuálních tepelných podmínek a posledních hodnot spotřeby. Vzhledem k vysoké účinnosti vozidla a pohonu e-drive má jakýkoli jízdní odpor ve srovnání se spalovacím vozidlem neúměrně vysoký vliv. Individuální hodnotu spotřeby pro vaše vozidlo najdete v aplikaci myAudi v části "Podrobnosti o výbavě/Technické údaje/Spotřeba". Dojezd je ovlivněn zejména následujícími faktory - Tepelné podmínky (chlad/teplo) - Chování řidiče/rychlost jízdy - Pneumatiky (např. zimní pneumatiky) - Stav vozovky (mokro, sníh) - Pomocné spotřebiče (topení, vyhřívání sedadel, vyhřívání zadního okna, klimatizace, ...) - Zatížení (cestující, zavazadla) - Boční a protivítr

Údaje o spotřebě paliva pro vaše vozidlo najdete v aplikaci myAudi v nabídce "Podrobnosti o výbavě/Technické údaje/Spotřeba paliva".

V nabídce MMI v části "Vozidlo/ Nabíjení a účinnost" je položka nabídky "Nabíjení...". - kde se zobrazuje přesný procentuální stav nabití akumulátoru. Zobrazuje se zde také posuvník nabíjení, kterým můžete definovat cílovou úroveň nabití. Existuje také možnost přenést tuto podnabídku do kontextové nabídky stisknutím a podržením a také v aplikaci (na horní úrovni).

Otázky týkající se sortimentu

Podle testovacího cyklu WLTP je dojezd modelu Audi Q8 e-tron 55 quattro 582 km a Audi Q8 e-tron 50 quattro 491 km. Dojezd Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro je 600 km a Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro 505 km.

S modely Audi e-tron můžete i v zimě dosáhnout dojezdu vhodného pro dlouhé cesty. Klimatizace vozidla v létě i v zimě má na celkový dojezd modelů Audi e-tron jen malý vliv.

 1. Jezděte předvídavě a hlídejte si rychlost.
 2. Použijte režim volby pohonu "Efficiency". Ten je určen pro obzvláště úspornou jízdu.
 3. Dbejte na výšku vozidla. Snižte aerodynamický odpor snížením výšky vozidla pomocí režimu Audi drive select "Sport" nebo "Efficient".
 4. Věnujte pozornost pomocným spotřebičům, jako je klimatizace, rádio, světlomety, vyhřívané zadní okno. Ty také využívají energii z baterie.
 5. Nejezděte s přídavnými zařízeními, jako jsou střešní nosiče, pokud to není nutné.
 6. Použijte tlak vzduchu ECO.
 7. Použijte předkondicionování (naprogramování času odjezdu), když je vozidlo stále připojeno k nabíjecí stanici.
 8. Použijte režim dojezdu (režim omezené jízdy).

Otázky týkající se baterií a recyklace

HV baterie obsahují řadu cenných surovin, jako je kobalt, lithium a nikl.

AUDI AG poskytuje na vysokonapěťovou baterii nových vozidel záruku 8 let nebo 160 000 kilometrů. Záruka se vztahuje na všechny vady materiálu a zpracování. Ano, HV akumulátor může být opravován vyškoleným personálem (odborníky na vysoké napětí).

Naše baterie, které jsou základem elektromobilu, jsou navrženy tak, aby byly prvotřídní kvality, bezpečné a vydržely po celou dobu životnosti vozidla. Dnes recyklujeme vrácené baterie, například z našich plug-in hybridních modelů nebo předsériových vozidel modelů Audi e-tron, v různých recyklačních firmách v souladu s příslušnými zákonnými požadavky na trzích. Recyklovanými vysokonapěťovými bateriemi jsou plněny také mobilní nabíjecí stanice Audi.