Audi Logo

Často kladené otázky

První splátka se hradí vždy při uzavření smlouvy a další splátky mají splatnost vždy k 1. dni následujícího měsíce. Pokud tedy uzavřete smlouvu ke 30. dni v měsíci, následující splátku musíte uhradit již následující den, respektive za dva dny. Splátkový kalendář dostanete při uzavření smlouvy

Za placení pokut je odpovědný/odpovědná vždy nájemce/nájemkyně vozu. ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services v případě výzvy postupuje informace o nájemci. V případě fyzické osoby nepodnikající či podnikatele, sdělujeme informace o řidiči příslušnému úřadu. V případě právnické osoby je pokuta přefakturována klientovi.

Vždy kontaktovat ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services.

ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services vás bude 6 měsíců předem informovat o blížícím se konci smlouvy. Vhodný čas pro objednání nového vozu konzultujte vždy s autorizovaným prodejcem.

Pravidelné prohlídky vozidla, vč. výměny motorového oleje, sezónní přezutí kompletních kol nebo jen pneumatik si objednejte ve Vašem autorizovaném servisu, tedy ideálně tam, kde jste kupovali svůj vůz. Případně můžete samozřejmě oslovit jakýkoliv autorizovaný servis Audi v ČR. Pouze tak totiž získáte max. kvalitu, další záruky a udržíte hodnotu Vašeho vozidla.

Objednejte se sami přímo do autorizovaného servisu.

V případě otázek ohledně odkupu vozidla kontaktujte naše klientské centrum na telefonu +420 224 992 410.

Ano, v případě, že jsou součástí smlouvy.

Rodinný příslušník vůz řídit může, v případě třetí osoby o možnost užívání zažádejte ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services. V tomto případě kontaktujte klientské centrum na telefonu +420 224 992 410.

Ano, kilometry se sčítají. Pokud je smlouva na 2 roky, můžete tedy najet celkem 40 tisíc kilometrů.

Ano, na své rodné číslo nebo IČ můžete uzavřít více smluv.

Na podmínkách předčasného ukončení smlouvy se vždy předem domluvte se společností ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services.

Ihned tuto událost musíte nahlásit telefonem nebo e-mailem společnosti ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services na číslo +420 224 992 296. Do vyřešení celého případu je smlouva aktivní a platná. Ukončení smlouvy proběhne na základě potvrzení o odložení případu vydaného Policií ČR nebo jinými orgány, po kterém proběhne vyrovnání s pojišťovnou a dojde k finančnímu vyrovnání mezi společností a klientem/klientkou. Klient/ka hradí zvolenou spoluúčast z ceny automobilu a také případný rozdíl z finančního vyrovnání. Toto platí, pokud vůz nebyl nalezen a vám vrácen.

Velký technický průkaz je uložen u společnosti ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services. V případě poškození, ztráty RZ či jiné situace, kdy je potřeba technický průkaz, zajistíme vše za vás. Stačí kontaktovat klientské centrum, které zajistí vyřízení vašeho požadavku.

V zahraničí se provádějí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících pokračovaní v jízdě nebo závad, u kterých hrozí zvětšení rozsahu škody v případě, že nebudou okamžitě odstraněny. Ihned kontaktujte ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services, který, je-li to možné, zajistí bezhotovostní úhradu opravy prostřednictvím spřízněné zahraniční společnosti. V zemích, kde úhrada prostřednictvím takovéto společnosti není možná, musíte náklady uhradit sám/sama a zajistit, aby faktury za opravy byly vystaveny na ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services, který vám následně fakturu uhradí v české měně - přepočet kurzem ČNB devizy střed platný ke dni vystavení faktury.

Veškeré úpravy je potřeba nechat si schválit společností před jejich provedením. V případě kladného vyřízení vaší žádosti od nás obdržíte další informace, jak dále postupovat.

Opravy se provádějí v síti autorizovaných servisů značky Audi. Pokud se jedná o pojistnou událost, nahlaste ji prosím ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services. Pokud si nejste jist/a, zda je nutno poškození opravovat, postupujte podle norem poškození, které najdete v tomto Manuálu řidiče. Poškození nad rámec těchto norem je nutné opravit před vrácením vozidla. V opačném případě Vám bude toto poškození přefakturováno.

Vždy kontaktujte ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services, který Vám poskytne informace k nároku na náhradní vozidlo.

O místě vrácení vozidla jste vždy s dostatečným předstihem informováni.