Audi Logo

Slovník pojmů

Sjednat si můžete řadu doplňkových pojištění. Úkolem Asistenta je poskytování právních informaci, zajištěni administrativně-právní asistence a poskytování komplexního servisu v oblasti pojištěni právní ochrany. GAP chrání klienta před sníženým pojistným plněním vlivem ztráty hodnoty vozu. GAP poskytuje také pojistnou ochranu jak u odcizení vozidla, tak při totální škodě po havárii. Pro případ neočekávaného výpadku příjmů vlivem nepříznivých životních situaci (ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost) je zde pojištěni PPP.

Využíváte-li k podnikání tři a více vozidel, máte firemní flotilu.

ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services vás bude 6 měsíců předem informovat o blížícím se konci smlouvy. Vhodný čas pro objednání nového vozu konzultujte vždy s autorizovaným prodejcem.

Pojištění, které sjednáváte pro minimalizaci rizik na vozidle či jeho části pro pojistná nebezpečí typu havárie, odcizeni, vandalismu či živelných událostí.

Mobilita znamená kompletní zajištění péče o váš vůz. Pořízení vozu je teprve začátek jeho života a my se postaráme o to, co je k němu potřeba. Staráme se nejenom o jeho přezouvání, ale také o pravidelný servis, údržbu a další služby spojené s jeho provozem. V případě nenadálé situace zajistíme potřebnou asistenci a veškeré náležitosti s tím spojené. Všechny služby spojené s provozem jsou naší starostí.

Pokud chcete vůz jen užívat, nemáte v úmyslu ho získat do vlastnictví, nechcete platit akontaci a chcete mít jasnou a fixní měsíční splátku po celou dobu, zvolíte operativní leasing. Nehradíte ani splátku předem a nenesete riziko poklesu tržní ceny vozidla v průběhu jeho financování. Měsíční splátka zahrnuje výhodné povinné ručení a havarijní pojištění vozu nebo další služby zajišťující kompletní mobilitu.

Pokud platíte pojistné, jste pojistníkem vy. Pokud je sjednané pojištění přes VWF, jsme to my.

Pojištěným jste také vy, pokud jde o vaše vozidlo, jež bylo pojištěno.

To, co zaplatíte celkem za předmět financování na úvěr nebo leasing. Obvykle se udává včetně DPH.

Základním účelem pojištěni odpovědnosti z provozu vozidla, jinak též povinného ručeni, je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla, například tím vaším. Ano, jak název napovídá, je povinné podle zákona č. 168/1999 Sb. pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci.

Jde o splátku uvedenou ve smlouvě, ať už leasingové, nebo o úvěru. Vždy zahrnuje jistinu, úrok. Může ale obsahovat i splátku za pojištění, u operativního leasingu dále částku za platbu dalších zákonem vyžadovaných daní a poplatků, případně dalších, klientem volitelných služeb. Splátku si můžete sami nastavit, její snížení je možné například prodloužením doby splácení.

Chcete urychlit proces uzavření smlouvy o financování vašeho vozu? Nejste si jisti, zda Vám bude smlouva za daných parametrů schválena? Není nic jednoduššího, než vyplnit potřebné údaje v on-line formuláři předběžného schválení smlouvy a my prověříme možnost uzavření smlouvy ještě před vaší návštěvou obchodníka.

Jde o ukončení vaší smlouvy, ať už leasingové nebo úvěrové, řádným způsobem, tedy v řádném termínu, splacením všech splátek.

Splátky nemusíte hradit jen měsíčně, ale také například čtvrtletně. Záleží na různých faktorech, jako je finanční produkt, vstupní hodnota financovaného předmětu, výše akontace apod.

Máte možnost odkladu splátek, tzv. splátkových prázdnin, třeba na dva měsíce.

Projížďka vozem, který plánujete zakoupit, ideálně ve městě i mimo město. Odehrává se na předem určeném místě ve stanovený čas, s největší pravděpodobností u prodejce automobilů, který si s vámi domluví podrobnosti.

Pokud nastane pojistná událost, musíme dát souhlas s vyplacením pojistného plnění buď vám jako nájemci, nebo přímo servisu. To platí za určitých podmínek.

Pokud si necháte smlouvu předschválit online, ušetříte čas. K uzavření smlouvy potřebujete dva doklady totožnosti, většinou dle ceny vozu a výše splátky. U nového vozu ze skladových zásob je vše dílem okamžiku a odjet můžete klidně už do 30 minut.

V osvědčení o registraci vozidla, tedy ve velkém technickém průkazu, najdete tuto informaci v kolonce vlastník. Na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva se v případě poskytnutého úvěru zapisuje do této kolonky VWFS, v případě leasingových smluv je VWFS uveden jako vlastník.

Při kalkulaci vašeho operativního leasingu se zohledňuje ohledně budoucí vývoj ceny předmětu nájmu. Bere se přitom ohled na stáří vozu a počet ujetých kilometrů za předpokladu běžného opotřebení.