Audi Logo

Nejčastější dotazy

Často kladené otázky a odpovědi o Audi connect

 

Technické informace

 1. Pro první nastavení účtu myAudi na my.audi.com potřebujete následující údaje:
 2. - E-mail/uživatelské jméno myAudi
 3. - Heslo myAudi
 4. - 4místný PIN (vytvořený zákazníkem)
 5. - číslo podvozku
 6. - mTAN* * Abyste mohli plně využívat služby connect, je nutné jednorázově ověřit váš účet myAudi. Pokud jako ověřovací kanál zvolíte svůj mobilní telefon, obdržíte na své telefonní číslo šestimístný mTAN. Ověření je úspěšně dokončeno, když zadáte mTAN do svého účtu myAudi. Služby connect jsou nyní plně použitelné.
 7. K propojení účtu myAudi s vozidlem potřebujete následující údaje: - E-mail/uživatelské jméno myAudi - heslo myAudi
 8. Chcete-li se přihlásit jako hlavní uživatel** ve svém vozidle, potřebujete následující údaje: - E-mail/uživatelské jméno myAudi - Desetimístný kód vozidla na klíčku.
 9. Abyste mohli aplikaci myAudi používat, musíte před každým použitím aplikace zadat následující údaje*: - E-mail/uživatelské jméno myAudi - Heslo myAudi - čtyřmístný PIN (pro využívání některých služeb, např. zamykání a odemykání vozidla prostřednictvím aplikace). * Tyto údaje musíte zadat znovu při každém použití aplikace myAudi. Chcete-li tomu předejít, aktivujte prosím "automatické přihlášení". ** U vozů Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron může nominaci hlavního uživatele provést pouze partner Audi.

 1. 4místný kód PIN (S-PIN) K využívání služeb Audi connect na dálku (např. zamykání a odemykání vozidla, dálkové ovládání přídavného topení) potřebujete osobní čtyřmístný kód PIN, který jste si sami nastavili při ověřování. Ten je nutné zadat pokaždé před použitím dálkových služeb. To se provádí z bezpečnostních důvodů.
 2. mTAN Abyste mohli plně využívat služby connect, je nutné jednorázově ověřit váš účet myAudi. Pokud jako ověřovací kanál zvolíte svůj mobilní telefon, obdržíte na své telefonní číslo šestimístný mTAN. Ověření je úspěšně dokončeno, když zadáte mTAN do svého účtu myAudi. Služby connect jsou nyní plně použitelné.
 3. Kód vozidla (F-PIN) Kód vozidla je nutný pro nastavení hlavního uživatele v MMI vozidla. Desetimístný kód vozidla se nachází na klíčku pod neprůhlednou bezpečnostní fólií. Kód seškrábněte zcela zdarma.
 4. myAudi PIN (s MIB2) Osmimístný kód PIN lze použít jako alternativu k přihlášení do portálu myAudi pomocí e-mailu a hesla. Registrace je vždy nutná, aby se vozidlo mohlo připojit k vašemu účtu myAudi.

Odemykání a zamykání dveří vyžaduje další ověření mezi serverem Audi a vozidlem. Vůz by proto nereagoval na příkaz z neautorizovaného serveru třetí strany. Pro všechny dálkově ovládané úkony na vozidle je vyžadováno dodatečné zadání kódu PIN prostřednictvím chytrého telefonu. PIN si nastavíte sami na portálu myAudi. Tam také můžete předat práva až pěti osobám. Prostřednictvím jednoho účtu lze spravovat maximálně pět různých vozů.

Osobní čtyřmístný kód PIN, který nastavíte během ověřování, je vždy vyžadován pro použití dálkových služeb v aplikaci myAudi (např. zamykání a odemykání vozidla, dálkové ovládání přídavného topení).

Pro Audi je zásadní ochrana vozidla a zázemí infrastruktury, stejně jako bezpečný přenos dat. Audi používá k navázání spojení mezi vaším vozem nebo chytrým telefonem a backendem Audi šifrovací metody, které se používají například i v internetovém bankovnictví. Šifrované je i ukládání dat na serverech Audi. Administrativní přístupy jsou dokumentovány sledovatelným způsobem. Pro váš zákaznický účet na platformě myAudi jsou používány zásady pro zadávání hesel v souladu s nejnovějšími bezpečnostními standardy. Online připojení k platformě myAudi je výhradně šifrované.

Audi klade velký důraz na bezpečnost dat, pokud jde o vzdálené ovládání prostřednictvím služeb Audi connect. Komunikace nikdy neprobíhá přímo mezi chytrým telefonem a vozidlem, ale vždy přes zabezpečený server Audi. V rámci hlášení o stavu vozidla odesílá vůz aktuální stav dat na server Audi - odtud k nim máte kdykoli přístup prostřednictvím šifrovaného přenosu na svém smartphonu. Pro dálkově ovládané úkony na vozidle je nutné dodatečné zadání kódu PIN prostřednictvím smartphonu.

PIN myAudi lze použít místo e-mailové adresy a hesla pro přihlášení do MMI vašeho vozidla pomocí MIB2.

PIN myAudi se zobrazuje v aplikaci myAudi v příslušném profilu vozidla.

PIN zadejte v MMI následujícím způsobem:

Pro alternativní zadání PIN myAudi: Audi connect >> Nabídka Možnosti >> Přihlášení >> Pro alternativní zadání PIN myAudi.

Služby zahrnuté v Audi connect se mohou lišit v závislosti na modelu. Které služby by vaše vozidlo mělo mít a jak dlouho jsou ještě platné, zjistíte v seznamu licencí. Ten můžete vyvolat v nastavení v MMI.

Zda je vaše vozidlo vždy online, poznáte podle ikony připojení mobilního telefonu zobrazené v MMI. Pokud je vozidlo online a máte aktivní licenci Audi connect, zobrazí se v závislosti na modelu aktivní nabídka Audi connect v přehledu nabídek (MIB 2) nebo informace online integrované přímo v mapě (MIB 2+). To si můžete vyzkoušet také tak, že zvolíte službu "Počasí" a zkontrolujete, zda se zde informace zobrazují.

Pokud jste se v aplikaci myAudi zaregistrovali jako hlavní uživatel, můžete využívat také služby ovládání vozidla. Díky tomu můžete pomocí aplikace zamknout a odemknout vozidlo nebo zobrazit stav vozidla (v závislosti na modelu).

Spárováním aplikace myAudi s vozidlem prostřednictvím správce připojení získáte přístup k informacím ze smartphonu. Můžete například zobrazovat textové zprávy nebo prohlížet kalendář.

V zásadě lze použít jakoukoli funkční kartu SIM s aktivovanou možností přenosu dat. Chcete-li používat LTE, můžete potřebovat také odpovídající tarifní volbu LTE. Informace o tom získáte u svého mobilního operátora.

Některé SIM karty (zejména od předplacených poskytovatelů), které vyžadují registraci na webovém portálu mobilního operátora, nemusí fungovat. Karty SIM typu micro a nano nejsou vhodné pro použití v systému Audi connect. Kromě toho se na smlouvy o kartách s omezeným objemem dat mohou vztahovat omezení.

S integrovanou kartou Audi connect SIM si můžete prostřednictvím našeho spolupracujícího partnera Cubic Telecom objednat datové balíčky a využívat Wi-Fi hotspot, služby založené na aplikacích a služby streamování hudby, jako je například online rádio. Využívání dat všech ostatních služeb infotainmentu Audi connect je zahrnuto po dobu platnosti licence bez omezení a bez dalších nákladů.

Pro Rakousko, Dánsko, Belgii, Francii, Německo, Irsko, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko a Spojené království platí následující: Služby jsou poskytovány prostřednictvím karty SIM trvale instalované ve vozidle. Náklady na datové připojení jsou zahrnuty v ceně služeb. Do této částky není zahrnuto datové připojení pro Wi-Fi hotspot, využívání služeb Online Radio a Hybrid Radio, jakož i online streamování médií a další služby nabízené prostřednictvím aplikace Audi pro chytré telefony.

Datové připojení pro Wi-Fi hotspot, využívání služeb online rádia a hybridního rádia, jakož i streamování médií online a další služby nabízené prostřednictvím aplikace Audi pro chytré telefony jsou poskytovány také prostřednictvím SIM karty trvale instalované ve vozidle a zpoplatněného datového tarifu poskytovatele Audi.

Pokud však používáte externí SIM kartu ve slotu pro kartu, veškerá datová spojení (pro služby Audi connect a Wi-Fi) jsou navázána prostřednictvím této SIM karty. Veškeré náklady, které vám v důsledku toho vzniknou, vám budou účtovány. Náhrada nákladů ze strany Audi je vyloučena. V evropských zemích, které nejsou zmíněny výše, potřebujete k používání LTE také SIM kartu s možností datových přenosů a kartu s možností LTE. Na panelu navigačního systému MMI s dotykovou odezvou MMI je čtečka karet pro externí kartu SIM. Služby jsou dostupné pouze se stávající nebo samostatnou smlouvou na mobilní telefon a pouze v rámci pokrytí mobilní sítě. Příjem datových paketů z internetu může být spojen s dodatečnými náklady v závislosti na tarifu mobilního telefonu a zejména při jízdě v zahraničí. Vzhledem k velkému objemu dat se důrazně doporučuje používat datový paušál.

Aktuální síťovou technologii datového připojení Audi connect (LTE, HSPA (4G), UMTS (3G) nebo GSM (2G)) poznáte na displeji MMI podle symbolu v pravém dolním rohu obrazovky vedle zobrazení síly pole (symbol připojení příjmu). Zobrazení připojení pro datové připojení vozidla se od zobrazení připojení pro spárovaný smartphone liší tím, že zobrazení připojení pro spárovaný smartphone má ikonu smartphonu.

Aktivní datové připojení je indikováno šipkou nad displejem 2G/3G/4G/LTE ve stavovém řádku.

Datové služby jsou v současné době u většiny evropských mobilních operátorů konfigurovány automaticky. U některých z nich může být nutné provést konfiguraci ručně v MMI. Informace o tom získáte u svého poskytovatele služeb.

Datové služby jsou v současné době u většiny evropských mobilních operátorů konfigurovány automaticky. U některých z nich může být nutné provést konfiguraci ručně v MMI. Informace o tom získáte u svého mobilního operátora.

Informace o kompatibilních mobilních telefonech získáte u svého partnera Audi nebo na adrese www.audi.com/bluetooth.

Aktivní datové připojení můžete ručně zrušit nastavením nastavení připojení na hodnotu "nikdy". Můžete také vypnout datový modul nebo vyjmout kartu SIM.

Ve vozidlech s nainstalovaným systémem MIB2+ (nebo novějším) lze v nabídce MMI zabránit používání mobilních dat a odesílání dat pomocí Audi connect. V nastavení klikněte na položku Správa dat. Zde můžete v části "Soukromí" deaktivovat možnost "Povolit odesílání dat".

Kartu SIM opatrně vyjměte tak, že na ni lehce zatlačíte, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se neuvolní ze slotu. Nyní ji opatrně vložte zpět do slotu.

K tomu může dojít například v případě příliš slabého příjmu, problémů s poskytovatelem služeb nebo poškození hardwaru (například SIM karty nebo antény ve vozidle).

Roaming je v továrním nastavení MMI vypnut. Toto nastavení lze změnit a zkontrolovat následujícím způsobem:

TEL >> Nastavení >> Připojení >> Datové připojení >> Datový roaming

Toto nastavení se uloží pro aktuální SIM kartu nebo pro aktuálně připojený mobilní telefon.

V nastavení telefonu je integrováno "Počítadlo spotřeby online". To lze vyvolat následujícím způsobem:

TEL >> Nastavení >> Připojení >> Počítadlo spotřeby online

Počítadlo spotřeby zobrazuje objem dat přijatých a odeslaných prostřednictvím Audi connect. Statistiky lze vynulovat. V takovém případě se opět zobrazí objem dat počínaje 0 bajty od data vynulování a datum posledního vynulování. Pro každou SIM kartu se vytváří samostatná statistika. Upozorňujeme, že nemusí odpovídat zúčtovacím obdobím vašeho mobilního operátora.

Licence

MMI3G+

Pro službu "Traffic online" 3 roky.

MIB1 Vysoká

A3: 3 roky pro vybrané služby (další informace získáte u svého partnera Audi).

MIB2

A6, A7, TT, R8: 3 roky pro vybrané služby

A3PA, A4, A5, Q2, Q5, Q7:

IT0 = 3 měsíce od data dodání

IT1 = 3 roky od data dodání

IT2 = 3 měsíce od data dodání

IT3 = 3 roky od data dodání

- Reklamační servis Audi: 10 let (IW3, IW5) - Hlášení poruchy online, tísňové volání: 10 let (IW3) - Vzdálený vyhledávač vozidel, hlášení stavu vozidla, dálkové zamykání/odemykání, hlášení zabezpečovacího systému proti krádeži: 3 roky (IW3, IW5)

10 let na všechny služby e-tron

a) Audi connect SIM (eSIM) - Licence se netýkají karty Audi connect SIM. Patří mezi tzv. datové moduly. - Datové balíčky WLAN nejsou licencemi dotčeny. Je třeba je objednat samostatně.

b) Rozšíření licencí: - Prodloužení licence vám oznámí váš partner Audi. - Aktuální podmínky vašich licencí si můžete prohlédnout ve vozidle

Některé modely mají tříměsíční zkušební fázi, ale většina modelů má tříletou licenční dobu Audi connect. Přesnou dobu trvání licence najdete v přehledu licencí v MMI vašeho vozidla.

Audi connect Navigation & Infotainment:

V závislosti na zemi závisí dostupnost služeb podporovaných službou Audi connect Navigation & Infotainment. Služby Audi connect jsou poskytovány po dobu nejméně jednoho roku od data dodání vozidla. Po uplynutí 24 měsíců od dodání vozidla se doba poskytování služeb Audi connect jednou bezplatně prodlouží o 12 měsíců. Pokud si takové prodloužení nepřejete, oznamte nám to prosím písemně na následující adresu: AUDI AG Kundenbetreuung Deutschland 85045 Ingolstadt E-Mail: [email protected] Tel.: +49 800 28347378423 Váš partner Audi vás bude informovat o dalších možnostech rozšíření služeb Audi connect. V závislosti na modelu vozidla umožňuje Audi connect přístup ke službě Google. Trvalou dostupnost nelze zaručit, za ni odpovídá společnost Google. Další informace o Audi connect naleznete na www.audi.de/connect a u svého partnera Audi; informace o tarifních podmínkách získáte u svého poskytovatele služeb.

Tísňové volání a servis:

Služby Audi connect pro ovládání vozidla lze bezplatně využívat po dobu tří let od dodání vozidla a poté je lze za poplatek prodloužit. Systém detekce odcizení Audi connect je možné využívat po dobu jednoho roku od dodání vozidla a aktivace a poté jej lze za poplatek prodloužit.

myAudi

Portál myAudi vám umožní přístup k mnoha užitečným digitálním funkcím a službám a umožní vám sledovat všechny důležité údaje o vozidle.

Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní můžete rezervovat, spravovat a využívat všechny servisní nabídky a služby Audi connect. Do portálu myAudi máte možnost přidat každé ze svých vozidel Audi.

Zaregistrujte se na my.audi.com pomocí uživatelského jména (= e-mailové adresy) a hesla prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. S těmito údaji se pak přihlaste do myAudi. Poté přidejte své vozidlo k účtu prostřednictvím tlačítka plus "Přidat vozidlo" v pravém navigačním panelu. K tomu budete potřebovat VIN (identifikační číslo vozidla).

Aplikace myAudi funguje jako spojovací článek mezi vámi, vaším Audi, okolím a vaším každodenním životem. Pomocí aplikace můžete kdykoli vyvolat informace o svém vozidle v reálném čase a sledovat stav paliva, dojezd, termíny servisních prohlídek, varovná hlášení a mnoho dalšího. Plánujte cesty pohodlně v aplikaci a posílejte cíle a trasy přímo do svého vozidla. Můžete také ovládat klimatizaci a otevírat a zavírat dveře vozidla na dálku. (Dostupnost služeb se může lišit v závislosti na modelu a výbavě vašeho vozidla Audi. Některé funkce jsou závislé na poskytovatelích třetích stran a nemusí být vždy a v každé zemi plně dostupné). Umožněte rodině, přátelům nebo kolegům přístup k vašemu vozidlu (pouze pro vybrané smartphony se systémem Android). Aplikace myAudi je nabídkou importéra na příslušném trhu. Podrobnosti o dovozci naleznete v právním upozornění aplikace. Všechny funkce na první pohled:

Audi e-tron - Plánujte a spravujte proces nabíjení pohodlně pomocí aplikace myAudi - Vyvolejte konkrétní informace, jako je dojezd, úroveň nabití a zbývající doba nabíjení. Navigace - Odesílání cílů a tras z mobilního zařízení do vozidla - Plánování tras včetně chůze k vozidlu - Přístup ke kontaktům, adresám a kalendáři z vozidla Služba - Vždy sledujte termíny servisních prohlídek, nadcházející údržbu a veškeré informace o dalších pracích. - Přístup k digitální knize jízd prostřednictvím aplikace - Vyhledejte nejbližšího servisního partnera Audi - Spravujte své výdaje a jízdy v digitální knize jízd a nákladů

Jak odhlásit účet myAudi ve vozidle:

V MMI přejděte na Uživatel >> "Odhlásit uživatelské jméno".

Odhlášení účtu myAudi v MMI: Odhlaste účet myAudi ve vozidle:

Odstranění všech uživatelů: Přejděte na Uživatelé >> Správa uživatelů >> Odstranit všechny uživatele.

Nastavení balíčků Audi connect

Na portálu myAudi:

- Zvolte "Uživatelský účet" a přijměte hlavní uživatelskou smlouvu. - Zadejte své osobní údaje - Nastavte svůj čtyřmístný kód PIN - Vyberte ověřovací kanál* - Číslo mobilního telefonu - E-mailová adresa - Audi partner - Potvrzení podmínek

* V závislosti na zvoleném ověřovacím kanálu obdržíte mTAN nebo musíte navštívit svého partnera Audi.

V aplikaci myAudi: - Přejděte do nabídky: - Můj profil: Přejděte do nabídky - Nastavení - Správa uživatelů - Zvolte: - Hlavní uživatelská smlouva - Ověřit nyní` - Zbytek procesu je podobný jako v "In myAudi".

Ve vozidle: - Ve vozidle seškrábněte 10místný kód vozidla na klíčku. - V MMI zadejte uživatelské jméno myAudi a kód vozidla a klikněte na následující tlačítko: - Audi connect - Správa uživatele - Hlavní uživatel - Definujte hlavního uživatele

Na portálu myAudi:

- Zvolte "Uživatelský účet" a přijměte hlavní uživatelskou smlouvu.

- Zadejte své osobní údaje

- Nastavte svůj čtyřmístný kód PIN

- Vyberte ověřovací kanál*

- Číslo mobilního telefonu

- E-mailová adresa

- Audi partner

- Potvrzení podmínek

* V závislosti na zvoleném ověřovacím kanálu obdržíte mTAN nebo musíte navštívit svého partnera Audi.

V aplikaci myAudi:

- Přejděte do nabídky:

- Můj profil: Přejděte do nabídky

- Nastavení

- Správa uživatelů

- Poté vyberte:

- Hlavní uživatelská smlouva

- Ověřit nyní

- Zbytek procesu je podobný jako v "In myAudi".

Ve vozidle:

- Ve vozidle seškrábněte 10místný kód vozidla z klíčenky.

- V MMI zadejte uživatelské jméno myAudi a kód vozidla a klikněte na následující tlačítko:

- Uživatel

- Správa uživatele

- Definujte hlavního uživatele

a) Spojení s přístupovými údaji myAudi:

Pro propojení vozidla s účtem myAudi se můžete do MMI přihlásit pomocí přístupových údajů k účtu myAudi. Za tímto účelem zvolte v MMI:

- Audi connect

- Options

- Login (Přihlášení)

- Nyní zadejte své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se.

b) Připojení pomocí myAudi PIN:

- Případně se můžete do MMI přihlásit pomocí myAudi PIN. Za tímto účelem klikněte následujícím způsobem:

- Audi connect

- Možnosti

- Přihlášení

- Vstup pomocí myAudi PIN

- Nyní zadejte svůj PIN myAudi.

Translated with DeepL.com (free version)

a) Spojení s přístupovými údaji myAudi:

Pro propojení vozidla s účtem myAudi se můžete do MMI přihlásit pomocí přístupových údajů k účtu myAudi. Za tímto účelem zvolte v MMI:

- Audi connect

- Options

- Login (Přihlášení)

Nyní zadejte své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se.

b) Automatický přenos uživatelského jména/e-mailové adresy*:

- Předpoklad: ve vozidle je aktivován Wi-Fi hotspot a jste přihlášeni do aplikace myAudi.

- Za tímto účelem přejděte do Nastavení

- WLAN

- Aktivovat hotspot WLAN

* Pokud jste si ještě sami nevytvořili Audi ve svém účtu Audi, bude to provedeno automaticky za vás.

Služby Audi connect - Informace

Ukončení služby Audi connect "Google Earth" a dotčené modely Audi:

V rámci služby Audi connect "Google Earth" bylo zobrazení mapy v navigačních systémech Audi doposud vylepšeno o fotorealistický vzhled. Z důvodu technické změny ze strany externího poskytovatele Google nebude služba Audi connect "Google Earth" od 1. ledna 2021 dostupná pro modelové řady Audi A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q5, Q7, TT a R8 vyrobené před modelovým rokem 2017. Pokud byly uvedené modelové řady vyrobeny od modelového roku 2017, je možné aktivovat nástupnickou službu Audi connect "Satellite Map" prostřednictvím bezplatné aktualizace softwaru v rámci záruční a/nebo pozáruční doby (licenční podmínky a prodloužení služby "Google Earth" nebo "Satellite Map" zůstávají nedotčeny). bez ohledu na modelový rok nejsou modely Audi A1 a Q3 první generace vozidel schopny aktualizace a od 1. ledna 2021 nebudou službu Audi connect "Google Earth" podporovat. Modelů Audi se to netýká:

V případě všech modelů Audi od modelového roku 2019 není nutné provádět žádné kroky, protože jsou technicky navrženy pro nástupnickou servisní "satelitní kartu" a podporují ji bez dodatečné aktualizace softwaru. Nejnovější generace modelů Audi A1, Audi A3, Audi Q3, Audi A6, Audi A7, Audi A8 a Audi e-tron rovněž nejsou dotčeny, protože jsou od počátku výroby dodávány výhradně se službou Audi connect "satelitní karta".

Další informace:

Další informace o tom, zda se ukončení služby Audi connect "Google Earth" týká i vašeho vozidla, a případnou bezplatnou službu Audi connect "Google Earth".

aktualizace softwaru pro nástupnickou službu "Satelitní mapa", získáte u svého partnera Audi.

Služby Audi connect - Informace

Ukončení služby Audi connect "Google Earth" a dotčené modely Audi:

V případě služby Audi connect "Google Earth" bylo zobrazení mapy v navigačních systémech Audi dříve vylepšeno fotorealistickým vzhledem. Z důvodu technické změny ze strany externího poskytovatele Google nebude služba Audi connect "Google Earth" od 1. ledna 2021 dostupná pro modelové řady Audi A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q5, Q7, TT a R8 vyrobené před modelovým rokem 2017. Pokud byly uvedené modelové řady vyrobeny od modelového roku 2017, je možné aktivovat nástupnickou službu Audi connect "Satelitní mapa" prostřednictvím bezplatné aktualizace softwaru v rámci záruční a/nebo pozáruční doby (licenční podmínky a prodloužení služby "Google Earth" nebo "Satelitní mapa" zůstávají nedotčeny). bez ohledu na modelový rok nejsou modely Audi A1 a Q3 první generace vozidel schopny aktualizace a od 1. ledna 2021 nebudou službu Audi connect "Google Earth" podporovat. Modelů Audi se to netýká:

V případě všech modelů Audi od modelového roku 2019 není nutné provádět žádné kroky, protože jsou technicky navrženy pro nástupnickou servisní "satelitní kartu" a podporují ji bez dodatečné aktualizace softwaru. Nejnovější generace modelů Audi A1, Audi A3, Audi Q3, Audi A6, Audi A7, Audi A8 a Audi e-tron rovněž nejsou dotčeny, protože jsou od počátku výroby dodávány výhradně se službou Audi connect "satelitní karta".

Další informace:

Další informace o tom, zda se ukončení služby Audi connect "Google Earth" týká i vašeho vozidla, a případnou bezplatnou službu Audi connect "Google Earth".

aktualizace softwaru pro nástupnickou službu "Satelitní mapa", získáte u svého partnera Audi.

1) Cílový kanál přes myAudi

Podávání cílů prostřednictvím myAudi umožňuje pohodlně plánovat navigační cíle a trasy z domácího počítače nebo chytrého telefonu. myAudi umožňuje odesílat do vozidla vlastní cíle. Při zahájení cesty je lze načíst do MMI® Navigation plus a není nutné je znovu zadávat ručně.

Pro službu potřebujete MMI 3G+, MIB1 High, MIB2 High / High Scale nebo MIB2+ High. Abyste mohli službu používat, musíte si stáhnout aplikaci myAudi, mít účet u myAudi a spárovat jej s vozidlem. Kompatibilní od systémů Apple iOS 10.0 a Android 6.

V aplikaci myAudi:

Vyvolejte "Audi connect" a vyberte službu "Destination feed via myAudi". Zde můžete vyhledáním nebo zadáním adresy vytvořit nové cíle. Cíle lze také upravovat nebo mazat.

Cíle lze ve vozidle vyvolat následujícím způsobem:

MIB2:

V MIB2 můžete cíle vyvolat prostřednictvím vstupu cíle / přijatých cílů.

MIB2+: V MIB2+ MŮŽETE ZADAT CÍL, KTERÝ CHCETE NAVŠTÍVIT:

V MIB2+ se cíle zobrazí jako oznámení a jsou také uvedeny v seznamu cílů myAudi.

Správa uložených cílů:

Uložené cíle můžete vyvolat v systému myAudi prostřednictvím navigace ve vozidle. Cíle se ukládají lokálně ve vozidle a lze je také mazat nebo upravovat. Opětovná synchronizace s myAudi není možná.

Počet cílů uložených v systému myAudi:

V systému myAudi lze uložit až 50 cílů. Od 51. cíle je první cíl přepsán. Cíle se přepisují pouze v systému myAudi a nepřenášejí se automaticky do cílů uložených lokálně ve vozidle.

Maximální počet kontaktů, které lze trvale importovat z telefonu do adresáře vozidla v MMI, je 100, včetně maximálního počtu 50 online cílů z účtu myAudi. Pokud je například 80 paměťových míst pro kontakty v adresáři vozidla již využito, je k dispozici dalších 20 paměťových míst pro kontakty z účtu myAudi.

2) Klíč Audi connect

Ano, protože po nastavení klíče Audi connect převezme váš smartphone funkce běžného klíče od vozidla: otevírání, zamykání a startování motoru.

3) Online vyhledávání navigačních cílů

Online vyhledávání navigačních cílů promění vaši cestu v interaktivní zážitek. Přístup k celé škále rozsáhlé internetové databáze umožňuje vyhledávat speciální cíle pomocí volného zadávání textu a poskytuje vám relevantní informace, jako jsou fotografie, otevírací doba a hodnocení návštěvníků. Integrovaný systém rozpoznávání hlasu, který lze pohodlně ovládat stisknutím tlačítka na multifunkčním volantu, nabízí ještě větší komfort a bezpečnost.

S online vyhledáváním cílů navigace máte cíl své cesty během jízdy pevně na očích. S aplikací myAudi můžete také využít vyhledávání bodů zájmu na svém chytrém telefonu.

Ovládání: V případě potřeby můžete využít i další funkce, jako je např:

Vyhledávání navigačních cílů online lze vyvolat dvěma způsoby:

1) prostřednictvím ovládacího panelu MMI: "Navigace" >> "Navádění k cíli" >> "Online cíle" >> vyhledávání Google - V poloměru polohy - V oblasti cílů - V nové poloze

Poté můžete vyhledat požadovaný cíl pomocí volného zadávání textu (pomocí ovladače nebo MMI touch), podobně jako při vyhledávání v Google Maps na domácím počítači (např. hotel, italská restaurace, muzeum atd.). 2) prostřednictvím hlasového ovládání:

Varianta a): - Aktivace hlasového ovládání prostřednictvím multifunkčního volantu - Hlasový příkaz "Online cíle" nebo "Hledat online...". - V obvodu polohy - V oblasti cíle - V nové lokalitě - Vyberte jednu z možností - Hlasové zadání požadovaného bodu zájmu (např. hotel, italská restaurace, muzeum atd.).

Varianta b): - Aktivace hlasového ovládání prostřednictvím multifunkčního volantu - Hlasový příkaz "Online cíl xxx" (xxx = požadovaný cíl) - Provede se vyhledání speciálního cíle v okolí místa pobytu

4) Dopravní informace online

Aktivace:

Dopravní informace online jsou deaktivovány z provozu a musí být aktivovány v MMI.

Aktivace ve vozidle A3:

Zapnutí: Navigace >> Nastavení >> Dopravní údaje online >> Zapnuto

Navigace >> Nastavení >> Online dopravní údaje licence >> Online dopravní údaje.

Aktivace

Aktivace pro ostatní vozidla s Audi connect:

Info >> Nastavení >> Dopravní údaje online >> Zapnuto

Info >> Nastavení >> Licence online dopravních dat >> Aktivovat online dopravní data

Využití

Použití: V případě, že se jedná o provozování online dat, je možné použít i jiné služby:

Symbol v levém dolním rohu obrazovky znázorňuje aktuálně přijímaná dopravní data:

TMC / TMCpro / ONLINE. Symbol ONLINE označuje, že jsou přijímána a používána "dopravní data online".

Poznámka: Ikona je viditelná pouze v případě, že je aktivováno dynamické vyhýbání se dopravním zácpám:

Navigace >> Nastavení >> Kritéria trasy: Dynamické vyhýbání se dopravním zácpám zapnuto

Online dopravní informace mohou být na navigační mapě barevně zvýrazněny (pro lepší přehlednost obsahuje toto zobrazení méně barev než standardní mapa):

Navigace >> Nastavení >> Zobrazení mapy >> Doprava

Aktuální dopravní proud je v tomto mapovém zobrazení vizualizován pomocí barevných úseků silnic:

zelená: volný tok dopravy

oranžová: pomalu se pohybující doprava

červená: dopravní zácpa a blokáda Dopravní překážky, jako jsou práce na silnici, dopravní zácpy, uzavírky atd., se zobrazují ve všech zobrazeních mapy šrafováním, zatímco informace o dopravním proudu se zobrazují pouze v zobrazeních mapy "Doprava" a "Google Earth™".

V případě aktuálního dopravního hlášení nebo překážky (např. práce na silnici) se barevné dopravní značení v tomto úseku silnice zobrazí šrafovaně (např. zeleno-černě). Toto značení vizualizuje délku dopravní překážky.

5) Zprávy online

Zprávy online přinášejí texty a obrázky o aktuálních světových událostech. Ty jsou poskytovány národními a mezinárodními redakčními týmy. Zvláštností Online News je, že si můžete libovolně vybírat z různých zdrojů zpráv (RSS kanálů) a nastavit si je podle svých představ. Pokud neprovedete individuální výběr prostřednictvím svého účtu myAudi, budete dostávat zprávy ze základní služby. Používání služby usnadňuje funkce hlasitého čtení.

Vyberou se zdroje zpráv (kanály RSS) a služba se nakonfiguruje prostřednictvím účtu myAudi. V posledním kroku konfigurace propojte vozidlo a účet myAudi prostřednictvím nabídky Audi connect "Login" v MMI vozidla.

6) Informace o čerpacích stanicích

Najděte levné čerpací stanice ve svém okolí nebo v cílové destinaci. Pro efektivní zastavení seřazené podle ceny nebo vzdálenosti. Služba poskytuje informace o tom, kde natankovat správné palivo, a uvádí dostupné čerpací stanice seřazené podle ceny. S možností přímé navigace. Funkce hlasitého čtení usnadňuje používání služby.

7) Hudební stream Audi

Aplikaci Audi music stream (nebo aplikaci Audi MMI connect) si můžete stáhnout z příslušných obchodů s aplikacemi pro zařízení se systémy iOS a Android. Informace o kompatibilních chytrých telefonech naleznete na www.audi.com/mp3.

Jak funguje aplikace "Audi music stream"?

V oblasti Média vyberte přehrávač médií Wi-Fi. V nastavení smartphonu se vybere a připojí hotspot Wi-Fi MMI. Po spuštění aplikace Audi music stream můžete v MMI volit mezi internetovým rádiem a knihovnou médií.

8) Online Media-Streaming

Služba "Online Media Streaming" nevyžaduje aktivaci.

Informace o hotspotu WLAN a datovém připojení přes Cubic

Datová služba Cubic Telecom je celosvětová komunikační služba poskytovaná společností Cubic Telecom. Společnost Cubic Telecom vám nabízí datové balíčky s různými objemy dat a dobou trvání pro využívání prvotřídní datové služby. S našimi datovými balíčky vám poskytujeme prakticky nepřetržitý širokopásmový přístup k internetu přímo ve vašem vozidle. Vysoké náklady a otravná push oznámení při cestách po Evropě jsou minulostí: Při překračování státních hranic mají naše datové balíčky přístup přímo k poskytovatelům v dané zemi, takže se můžete plně soustředit na cestu. SIM karta (eSIM), která je již nainstalována ve vašem vozidle ex works, vám umožní využívat naše datové služby bez jakýchkoli komplikací.

S datovými balíčky Cubic Telecom může až osm mobilních zařízení využívat rychlý internet prostřednictvím hotspotu WLAN ve vašem vozidle, a to i na cestách. Naše datové balíčky si můžete pohodlně objednat předem přímo ve vozidle nebo online prostřednictvím svého účtu.

Předplacený způsob vám nabízí následující výhody:

Náklady: Naprosto konkurenceschopné datové tarify pro váš WLAN hotspot díky použití eSIM. Cenově se téměř neliší od datových tarifů nabízených na místě.

Pohodlí: Datové balíčky Cubic Telecom fungují přeshraničně ve 33 evropských zemích. Spolehlivost: Tovární SIM karta splňuje automobilové normy a byla podrobena rozsáhlým testům při ujetí více než 300 000 kilometrů po celé Evropě. Od Švédska po Španělsko a od Irska po Itálii.

S našimi datovými balíčky můžete pohodlně využívat Wi-Fi hotspot v následujících zemích přímo ve svém Audi.

o Belgie

o Bulharsko

o Dánsko

o Německo

o Estonsko

o Finsko

o Francie

o Řecko

o Velká Británie

o Irsko

o Itálie

o Chorvatsko

o Lotyšsko

o Lichtenštejnsko

o Litva

o Lucembursko

o Malta

o Makedonie

o Monako

o Nizozemsko

o Norsko

o Rakousko

o Polsko

o Portugalsko

o Rumunsko

o Švédsko

o Švýcarsko

o Slovensko

o Španělsko

o Česká republika

o Maďarsko

o Kypr

Naše datové balíčky si můžete objednat dvěma způsoby.

1. prostřednictvím online portálu Cubic Telecom

a) Přihlaste se ke svému účtu na adrese audi.cubictelecom.com. Pokud účet ještě nemáte, můžete se bezplatně zaregistrovat na adrese https://audi.cubictelecom.com/de/register.

b) Na stránce s přehledem vyberte možnost "Datové balíčky" a získáte přehled všech dostupných datových balíčků.

c) Jakmile se rozhodnete pro balíček, budete přesměrováni na proces platby. Ještě jednou zkontrolujte, zda je vámi vybraný balíček správný. Nyní můžete buď zaplatit již uloženou kreditní kartou, nebo přidat novou a nákup dokončit.

2) Přímé dobití ve vašem vozidle

a) Abyste mohli tuto metodu použít, potřebujete účet Cubic Telecom. Pokud účet ještě nemáte, můžete si ho zdarma zaregistrovat na adrese https://audi.cubictelecom.com/de/register.

b) Funkci "Dobití ve voze" můžete aktivovat jednou při rezervaci datových balíčků prostřednictvím našeho online portálu. Učiníte tak zaškrtnutím políčka "Aktivovat dobíjení v autě" během procesu rezervace.

c) Poté v MMI svého vozidla zvolte možnost "Datové balíčky" a poté "Rezervovat datový balíček".

d) Rozhodněte se pro jeden ze zobrazených datových balíčků a zvolte "Koupit". Poznámka: Po zadání čísla mobilního telefonu a aktivaci funkce "Upozornění" na vašem účtu obdrží hlavní uživatel SMS upozornění o nízkém kreditu a potvrzení nákupu přímo na svůj chytrý telefon. Tímto způsobem můžete mít přehled o spotřebě dat ve vašem vozidle. Poplatek, který za to vznikne, je stržen z kreditní karty uložené na portálu jako "preferovaná".

Nabízíme tři různé datové balíčky s různými objemy dat a dobou trvání. Můžete si také objednat několik datových balíčků, které se vyčerpají jeden po druhém. Pro zobrazení cen vyberte zemi. Všechny datové balíčky lze používat až s 8 zařízeními ve 33 evropských zemích. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Nastavení účtu zabere jen několik minut. Stačí vyplnit údaje v registračním formuláři, přidat vozidlo a potvrdit fakturační adresu. Poznámka: V některých zemích může být v tomto okamžiku vyžadována dodatečná kontrola totožnosti.

Datová služba společnosti Cubic Telecom je v současné době k dispozici v aktuálních verzích následujících modelů: Q2 (od FY 2016), A3 (od FY 2016), A4 (od FY 2016), A5 (od FY 2016), Q5 (od FY 2016), Q7 (od FY 2016), A6 (od FY 2018), A7 (od FY 2018), A8 (od FY 2018), Q8 (od FY 2018).

Funkce "Top up in the car" vám umožní rezervovat datové balíčky přímo v MMI vašeho vozidla. Nejprve je nutné ji jednou aktivovat ve svém účtu v rámci nákupu datového balíčku. Údaje o vaší platební kartě jsou bezpečně uloženy a můžete si nastavit limity dobíjení a SMS upozornění podle svých preferencí. Všechny další datové balíčky si pak můžete pohodlně rezervovat přímo ve vozidle bez zdlouhavého odbavování.

Poznámka: Po zadání čísla mobilního telefonu a aktivaci funkce "Oznámení" ve vašem účtu bude hlavní uživatel dostávat SMS oznámení o nízkém kreditu a potvrzení nákupu přímo na svůj chytrý telefon. Tímto způsobem můžete mít přehled o spotřebě dat ve vozidle. Poplatek, který za to vznikne, se strhne z kreditní karty uložené na portálu jako "preferovaná".

Údaje o kreditní kartě mohou být bezpečně uloženy a uloženy na vašem účtu Cubic Telecom během každého nákupního procesu. Je možné uložit více kreditních karet, vybrat výchozí nebo preferovanou kartu a libovolně karty odebírat.

Chcete-li spravovat své kreditní karty, vyberte ve svém účtu myAudi položku "Spravovat účet" a poté "Kreditní karty".

Při každém nákupu budete dotázáni, zda chcete použít kartu, kterou máte uloženou jako "preferovanou", nebo zda chcete přidat novou kartu.

Datové balíčky společnosti Cubic Telecom jsou účtovány v měně země, kterou jste si vybrali při první registraci. Pokud jste výchozím uživatelem automobilu, měnou dobíjení pro tento automobil je měna používaná v zemi, kde je registrován majitel SIM karty.

V MMI svého vozidla zvolte v části "Audi connect" možnost "Datové balíčky". Zde si můžete prohlédnout své aktuální datové balíčky, rezervovat datové balíčky ("Dobití ve voze") a kontaktovat náš tým podpory. Můžete se také přihlásit ke svému účtu myAudi online pomocí své e-mailové adresy a hesla. Zde si můžete rezervovat datové balíčky, kontrolovat svou spotřebu v reálném čase, spravovat osobní údaje a nastavit limity dobíjení a upozornění SMS.

Ve výjimečných případech, například při přestěhování do jiné země, můžete změnit domovskou zemi, ve které si chcete datové balíčky rezervovat. Za tímto účelem se obraťte na náš zákaznický servis: https://audi.cubictelecom.com/de/contactUs.