Audi Logo

Audi partnerem nadace Vize 97

Podpora smělých projektů a pokrokových aktivit s pohledem upřeným do budoucnosti je pro Audi přirozeností i mimo automobilový průmysl.  V roce 2020 proto značka uzavřela spolupráci s Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Ta soustředí své aktivity především do oblasti kulturní, sociální, vzdělávací a zdravotnické. Zároveň hájí morální hodnoty a pečuje o odkaz prvního prezidenta České republiky, Václava Havla.

Mezi nejvýznamnější počiny Nadace VIZE 97 patří zásadní zásluhy na poli prevence kolorektálního karcinomu či vybudování multikulturního střediska Pražská křižovatka v bývalém středověkém kostele sv. Anny, o jehož postupující rekonstrukci se Nadace zasazuje. Nadace také každoročně uděluje mezinárodní Cenu Vize 97, která je určena význačným myslitelům v oblasti vědy a kultury, kteří svým dílem překračují tradiční rámec vědeckého poznání, přispívají k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury. Důležitou aktivitou Vize 97 je v současnosti udělování stipendií talentovaným studentům hudby, volně navazující na dřívější projekty podpory vzdělávání. Již úvodní rok spolupráce ukázal, jak přínosné může být partnerství dvou stejně smýšlejících společností. V době první vlny pandemie Covid-19 se Nadace stala iniciátorem šití roušek pro zdravotníky a Audi nabídlo pomoc v podobě vozu zajišťujícího jejich distribuci. Vize 97 vozy Audi také pravidelně využívá k rozvozu balíčků, podporujících pracovníky ve zdravotnictví, v ústavech sociální péče, dětských domovech a útulcích pro opuštěná a týraná zvířata. Partnerstvím během krizové situace se tak Audi a Vize 97 vydaly na společnou cestu za lepší budoucností.