Audi Logo

Výkon potřebuje vzduch

Vzduchové filtry od Audi originálních dílů

Pokud vniknou částice nečistot do spalovacího prostoru motoru společně s nasávaným vzduchem, může to poškodit díly, jako jsou pístní kroužky, různé ventily a plochy, v nichž se pohybují válce. Pokud je vzduchový filtr ucpaný, mohou se vlivem zvýšeného podtlaku utrhnout částice prachu z filtru a mohou být staženy do motoru. Abyste tmu zabránili, měli byste měnit svůj vzduchový filtr v pravidelných intervalech. Kromě toho jsou výkon a točivý moment závislé na objemu přiváděného vzduchu. I ten reguluje funkční vzduchový filtr.

To podstatné v kostce

Vzduchové filtry od Audi originálních dílů...

●       Pro dosahování plného výkonu motoru jsou speciálně upravené pro typ motoru Vašeho Audi.

●       Zajišťují účinné snížení částic nečistot všech velikostí a zároveň umožňují průchod velkého objemu vzduchu.

●       Díky své speciální technice skladů, ražbě papíru a velké povrchové ploše filtru vykazují vysokou kapacitu zachycování nečistot

●       Snižují hluk při nasávání vzduchu

●       Aby bylo zajištěno plné utěsnění, jsou přesně uzpůsobené podle krytu filtru.

Jak často byste měli měnit svůj vzduchový filtr?

I u dobrých filtrů se po najetí cca 80.000 až 100.000 km přirozeně snižuje výkon. V důsledku toho může docházet ke ztrátě výkonu a zvyšování emisí. Proto byste měli po dosažení tohoto nájezdu vzduchový filtr vyměnit. Důvěřujte i zde originálu.

Vzduchové filtry přispívají ke snížení emisí CO₂. Zabraňují nepotřebným nákladům. Nechte svůj vzduchový filtr v případě potřeby vyměnit, protože to zabrání zvýšení spotřeby paliva a emisních hodnot.